Lindorff avblåser varehandelskrise

Senioranalytiker i Lindorff, Tor-Erik Wold Ingebretsen, avblåser inntil videre krisen i varehandelen. Tall fra Lindorffanalysen viser at det så langt ikke vært noen krise.

- Vi har nå rekordmange selskaper innen varehandel. Totalt teller bransjen over 46.000 selskaper. Med denne veksten får man naturlig nok også flere konkurser, uten at det indikerer noen krise, sier senioranalytiker i Lindorff, Tor-Erik Wold Ingebretsen.

Les også intervjuet med Lindorffs senioranalytiker i E24.

Avblåser krisen: Senioranalytiker i Lindorff, Tor Erik Wold Ingebretsen, avblåser at krisen i varehandelen faktisk er så stor som mange frykter.

Situasjonen er bedre enn mange skal ha det til

Etter svært mange medieoppslag om konkursbølge og butikkdød innen varehandel, har det etablert seg et inntrykk av en bransje i dyp krise.

Ingebretsen viser til en rekke momenter som tyder på at det likevel ikke er noen krise i varehandelen så langt:

  • Ingen inkassovekst: Inkassoandelen i varehandelen – målt som andel av alle inkassosaker mellom selskaper som kjøper og selger av hverandre – viser en flat utvikling.
  • Mer inkasso i andre bransjer: Inkassoandelen i varehandel sammenliknet med bygg- og anleggsbransjen er langt mindre. 
  • Moderat gjeldsvekst: Tallene for foretaksgjeld innen varehandel viser en moderat utvikling.
  • Ingen nedgang i verdiskapning: Ingen nedgang over tid i verdiskapningstallene for varehandel.
  • Moderat nedgang i sysselsetting: Det har vært en viss nedgang i antall ansatte det siste året, men denne er ikke dramatisk. Handel er fortsatt Norges største næring (unntatt offentlig sektor) med rundt 376.000 ansatte.
  • Konkurser er tegn på omstilling: Selv om mange butikker har gått konkurs har det også blitt etablert mange nye. Andelen konkurser tyder ikke på en krise i varehandelen

- Disse makrotallene er tegn på at det står langt bedre til i handelsnæringen enn mange skal ha det til, og at det siste årets spådommer ikke ser ut til å slå inn foreløpig. Mange har fått inntrykk av at konkursbølgen er stor fordi det er flere kjente merkevarer som har gått over ende. Men tallene viser at det kommer til flere selskaper, enn de som går konkurs, sier Ingebretsen.

Viktig å ikke dra hele varehandelen over en kam

Analytikeren mener at det ikke er grunn til å dømme hele varehandelen selv om enkelte underkategorier er inne i tøffe tider, som for eksempel klesbransjen, som utfordres kraftig av endrede forbruksmønstre og økt netthandel.

- Det er ingen tvil om at det er en omstilling i bransjen, men det er jo bare et sunnhetstegn. Det er ikke konkursrekorder man bør holde øye med, men at det er etableringene av selskaper i næringen som er spesielt bemerkelsesverdig.

Ingebretsen er mer bekymret for restaurant- og overnattingsbransjen:

- Vi er mer bekymret for andre bransjer, som for eksempel innen restaurant- og overnatting, hvor netto konkurser øker, likviditeten er svakere og vi ser en inkassovekst.


Les mer i Lindorffanalysen 2019