Webinar, seminar og kurs

Våre kommende webinarer:

28. oktober 2021 kl. 12:00-16:00

Lindorff Live

På Lindorff Live samles beslutningstakere fra næringslivet og andre som er opptatt av hvordan vi i fellesskap kan fremme en sunn økonomi i kjølvannet av pandemien.

Sammen med ledere og eksperter diskuterer vi hvem som har kommet styrket ut av pandemien og hva vi kan lære av dem som lykkes med å omstille seg. Kan vi forvente en strøm av inkassosaker og konkurser når de statlige støttetiltakene avvikles? Og hva skjer med den delen av befolkningen som har fått en betydelig strammere økonomi?


18. november 2021

Webinar for offentlig sektor

Mer info kommer.


11. november 2021

Lovendinger: ny finansavtalelov og ny arvelov

Advokat Geir Gregersen vil ta oss gjennom ny finansavtalelov og ny arvelov.

Mer info og påmelding kommer.


25. november 2021

Autowebinar

Mer info og påmelding kommer.