COVID-19 

Les mer om Lindorff sine tiltak og beredskap for å håndtere koronaviruset her

Anticimex reduserte kredittiden med 45%

Hos Anticimex har effektivitet vært et viktig punkt på agendaen over lengre tid. Kunder krever ting raskere og via andre kanaler enn tidligere. Dermed er det utfordrende å være effektiv på de områdene man ønsker når man også må ha fokus på områder som for eksempel kredittid og fakturering.

Dette er ting som alle må ha fokus på uansett hva de driver med – ellers går det ikke rundt. Men det krever at man er har gode rutiner og er oppdatert på lover og regler. Dette er ekstremt tidkrevende og krever mange ressurser.

Slet med høy kredittid

Anticimex har de siste årene hatt gode resultater både i Norge og andre steder. Wise tror mye av grunnen er at de har satt bort det de ikke er eksperter på til Lindorff: Faktureringsprosessen.

- Internt snakker vi i Anticimex om Lindorffeffekten når vi presenterer resultater. Da vi startet samarbeidet vårt med Lindorff i 2014 hadde vi en kreditt tid på 51 dager. Da hadde vi som mål få det ned med 10 dager. Resultatet har blitt mye bedre enn forventet og vi er nå nede i en kredittid på 28 dager, forteller Wise.

De siste 3 årene har Anticimex spart nesten 7 millioner og har forbedret likviditeten med det dobbelte som følge av at de benytter Lindorffs faktureringstjenster.

 - Når fokuset ligger på effektivitet er det lett å kun ha fokus på å få inn pengene fort, men det handler også om å ha gode rutiner for å ivareta kundene våre. Som økonomisjef har jeg hatt fordel av å jobbe med Lindorff på dette området fordi jeg vet det blir ivaretatt på en god måte, avslutter Wise.

Vil du også redusere kredittiden i bedriften din?