COVID-19 

Les mer om Lindorff sine tiltak og beredskap for å håndtere koronaviruset her

SR Group reduserte kredittiden med 20 dager

SR Group reduserte kredittiden med 20 dager

Da SR Group vokste til over 300 ansatte i bedriften, sto de foran et ultimatum: ansette flere personer internt som kunne ta seg av arbeidet med oppfølging av betalinger eller sette bort dette til et profesjonelt byrå – valget falt på det siste alternativet.

Det er ingen hemmelighet at oppfølging av ubetalte fakturaer stjeler verdifull tid i hverdagen, og mange bedrifter oppdager også at det finnes et stort potensiale i å outsource dette arbeidet til profesjonelle som kan sikre bedre rutiner og oppfølging.

SR Group har mange samarbeidspartnere og kontrollerer årlig mer enn 200,000 forsendelser, både i inn- og utland. Som et av Norges største privateide logistikkselskaper er det essensielt at de har gode løsninger for å sikre en stabil og god bedriftsøkonomi.

Roy Kristensen i SR Group AS beskriver resultatene de har oppnådd ved å samarbeide med et profesjonelt inkassobyrå og hvilke råd han har til andre bedrifter som ønsker å oppnå bedre kontroll over økonomien.

Gode rutiner førte til bedre kontroll og mer stabil økonomi


Roy forteller at de tidligere benyttet sitt eget interne inkassobyrå, men at det ble både for utfordrende og tidkrevende å håndtere alle purringer og utestående betalinger internt etter hvert som selskapet vokste.

Ved å sette bort dette arbeidet til et inkassobyrå kunne de bruke tiden på andre, viktige arbeidsoppgaver og jobbe med det de er best på. På grunn av dette samarbeidet, hadde de plutselig én utfordring mindre å bekymre seg for – og fikk samtidig langt bedre økonomiske resultater.

“Ved å bruke et inkassobyrå har vi fått bedre kontroll på kundeporteføljen vår. Dette at gjort at vi for det første har spart masse tid i tillegg til at vi har fått inn pengene raskere enn vi har gjort tidligere.”

Mange bedrifter er ikke klar over hvor mye de kan spare på å korte ned kredittiden til kunden.
Roy Kristensen, SR Group

Roy og SR Group har erfart hvor viktig det er med gode rutiner for når de sender forfalte fakturaer til inkasso.

“Nå sender vi fakturaer raskere til inkasso enn det vi gjorde tidligere – og dermed får vi inn penger fra kundene raskere enn hva vi fikk før.”

Mange bedrifter er ikke klar over hvor mye de kan spare på å korte ned kredittiden til kunden. Med kredittid mener vi tiden det tar fra bedriften selger noe på kreditt til pengene blir betalt. For SR Group ble kredittiden hele 20 dager kortere. Når kredittiden blir kortere, øker også sannsynligheten for at fakturaen faktisk blir betalt.

“Ikke bare har vi redusert kredittiden med rundt 20 dager. Løsningsgraden har også vært over 98% flere år på rad – også for mer krevende saker. Vi opplever rett og slett en økning i antall forfalte fakturaer som blir betalt”.

Slik har inkasso hjulpet SR Group med å oppnå resultater


Inkasso handler om mer enn å unngå tap. Fordelen med å bruke et inkassobyrå er å få satt ting i system og at oppfølgingen av betalinger alltid blir prioritert. I samarbeid med Lindorff har SR Group etablert en god rutine som sikrer at alle utestående fakturaer blir fulgt opp og ivaretatt.

Roy forklarer at de også benytter en “innsynsløsning” som gjør at de hele tiden kan holde seg oppdatert på alle saker som er til behandling:

“Innsynsløsningen gjør at kommunikasjonen og oppfølgingen av sakene fungerer bra og ikke krever så mye fra vår side – her løses det meste. Lindorff leverer også gode rapporter og oversikter som gjør at vi har god kontroll over vårt utestående.”

Se våre inkassoløsninger.

Hvordan har kundeforholdet blitt påvirket av samarbeidet med et inkassobyrå?


Da SR Group valgte å gå bort fra sitt eget inkassobyrå og overlate jobben til noen andre, var det naturligvis med litt skepsis. Hvordan kom kunderelasjonene nå til å bli? Ville noe bli annerledes?

“Vi vokste ganske kraftig, og hadde derfor ikke noe særlig valg: Enten måtte vi ansette nye folk eller outsource arbeidet. Ettersom vi valgte å få det inn i et system som håndterte det for oss, var vi jo skeptiske til hvordan kundene kom til å reagere.”

Heldigvis ble ikke dette noe problem – faktisk har samarbeidet med et inkassobyrå forbedret kundens betalingsvilje og ivaretatt det gode kundeforholdet.

“Lindorff er gode på kunderelasjoner og vi hører lite negativt om at de håndterer inkassosakene for oss. Vi opplever at våre kunder prioriterer våre selskaper som kreditor når de vet at Lindorff er «neste».”

Roy forklarer at de valgte å benytte Lindorff som inkassobyrå både fordi de er et profesjonelt byrå med en god tyngde i markedet. Han påpeker at han er veldig fornøyd med samarbeidet, både med prosessen og oppfølgingen de får.
“Vi har et system som fungerer bra for oss og som sørger for at vi får en profesjonell og god oppfølging av de enkelte sakene. Vi får fra tid til annen tilbud fra andre byråer som vil inn, men vi synes at Lindorff gjør en såpass bra jobb at det ikke har vært noe tema.”

Hvordan bør andre bedrifter gå frem for å oppnå bedre kontroll over økonomien?


Roy trekker hovedsakelig frem tre ting bedrifter bør gjøre for å få bedre kontroll over økonomien:

  1. God oppfølging av utestående betalinger
    Invester i et profesjonelt system for, eller få hjelp til, oppfølging av utestående betalinger – det er alltid lønnsomt. Jo raskere du får sendt alle forfalte fakturaer til inkasso, jo raskere får du pengene inn på konto. Tiden du bruker på å sende inn forfalte fakturaer kan også ha mye å si for hvor stor andel av fakturaene som faktisk blir betalt. Med andre ord: har du gode rutiner for å sende inn forfalte fakturaer, vil du få mer penger tilbake.
  2. Ha én prosess for alle kunder
    Behandle flest mulig av kundene dine på samme måte, og forsøk å ha samme prosess for innbetaling av faktura for alle kunder – uavhengig av størrelse eller hvor viktig kunden er for din bedrifts økonomi. Forsøk også å automatisere denne prosessen.
  3. Følg opp inkassosakene kontinuerlig
    Bruk en innsynsløsning hvor du kan følge opp alle sakene som er til behandling kontinuerlig – det har du mye igjen for. Om det er mulig, kan det også være fornuftig å ha interne ressurser i bedriften som kan følge opp de enkelte kundene og se til at de betaler.

Vil du få bedre kontroll på økonomien i bedriften?