COVID-19 

Les mer om Lindorff sine tiltak og beredskap for å håndtere koronaviruset her

Bonitetsanalyse

Lurer du på hvordan risikoen i kundeporteføljen utvikler seg fremover? Med en bonitetsanalyse fra Lindorff får du innsikt i om risikoen synker eller stiger på et tidlig stadie, slik at du kan unngå fremtidige tap.

Bonitetsanalysen hjelper deg med å justere kredittrisikoen på et nivå som gir bedriften god avkastning, samtidig som du har kontroll på risikoen.  

Løpende risikovurdering av kundeporteføljen

Inkassodata er et tidlig tegn på tap. Dette kommer av at en sak går til inkasso før det blir registrert et tap hos kredittgiver. Ved å aktivt bruke inkassodata kan du justere risikoen på et tidligere tidspunkt, sammenlignet med å utelukkende bruke tapsavsetninger som en risikoindikator. Bonitetsanalysen vil dermed gi en løpende vurdering av betalingsevnen til kundene dine.

Analyser kredittrisikoen i din kundeportefølje.

Bonitetsanalysen kan blant annet gi deg svar på:

  • Hvordan skille bedre mellom gode og dårlige betalere?
  • Hvordan er kvaliteten på nye kunder vs. avgangskunder?
  • Hvordan vil variasjon i boniteten påvirke lønnsomhet over tid?
  • Fungerer kredittvurderingen optimalt?
  • Kan noen kundegrupper få økt kreditt?

 

Identifiser risikoen i ulike segmenter

Ved å dele inn porteføljen i ulike grupper kan bonitetsanalysen avsløre risikoen og risikoutviklingen i ulike segmenter. Du kan for eksempel bruke analysen til å avdekke risikofordelingen mellom:

  • Ulike produkter
  • Ulike avdelinger
  • Ulike aldersgrupper

Bonitetsanalysen vil fange opp endringer på et tidlig tidspunkt, noe som gjør at du også kan gjøre tilpasninger på et tidlig tidspunkt.

Les mer om analyser fra Lindorff.

Ønsker du å analysere risikoen i porteføljen din?