Leder av Lindorff Lån

Leder av Lindorff Lån

Vi søker etter en engasjert og innovativ leder til Lindorff Lån.

Lindorff administrerer i dag en stor portefølje av sikrede og usikrede lån på vegne av kunder i offentlig og privat sektor. Vi administrerer i dag en portefølje med over 85.000 lån på vegne av over 400 oppdragsgivere, og  er på størrelse med en middels stor norsk bank.

For å styrke satsningen søker vi en dyktig og samlende  leder som skal utvikle våre Låneadministrasjonstjenester sammen med et kompetent team. Du vil ha ansvaret for 7 direkterapporterende spesialister samt leder for Operationsavdelingen. Samlet består enheten av ca. 30 ansatte som er ende til ende ansvarlig for leveransen av våre lånetjenester.

Dine oppgaver vil blant annet være:

 • Strategi og utviklingsarbeid innenfor produktområdet
 • Prioritering av prosjekter, forbedringer og nyutvikling
 • Bidra innenfor salg- og kundestøtte
 • Kvalitet og avvikshåndtering, herunder også ansvar for regulatoriske forhold
 • Oppfølging og utvikling av samarbeidspartnere og leverandører
 • Resultat og budsjettansvar

Kvalifikasjoner:

 • Aktiv lederrolle/-modell i selskapet basert på selskapets lederfilosofi; tillitsskapende, tydelig, endringsorientert og resultat-/utviklingsfokusert
 • Engasjerende og motiverende relasjonsskaper i og utenfor egen enhet
 • God produkt- og prosesskunnskap knyttet til ansvarsområdet (Lån)
 • God forretningsforståelse med fokus på kunde og lønnsomhet
 • Sterk på tverrfaglig samarbeid og god prosjekterfaring
 • God teknisk innsikt, strategisk så vel som operasjonelt
 • Gode engelskkunnskaper

Ved siden av stillingens utfordrende oppgaver, tilbyr vi en unik rolle med mange karrieremuligheter. Vi kan love høy faglig og personlig utvikling i et ressurssterkt selskap med store vekstambisjoner og konkurransedyktige betingelser. Du får et hyggelig arbeidsmiljø, som legger vekt på lagånd, samarbeid og utvikling!

Hovedarbeidssted vil være Oslo, men en del reisevirksomhet må påregnes til vårt Trondheimskontor

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Rolf Sten Andersen tlf. 40 80 56 02.