10 ord du møter i en inkassoprosess

Hva betyr det egentlig? Her finner du en ordliste over økonomiske ord, som er greit å kjenne til hvis du har fått en henvendelse av oss.
Jenter studerer ordliste

 

  1. Akkord: En avtale mellom den person som skal betale og de eller den man skal betale til. Avtalen kan bety at gjelden minskes eller nedskrives.

  2. Betalingsanmerkning: En merknad som viser at du ikke har håndtert dine betalinger i tide. Anmerkninger registreres hos kredittopplysningsbyråene og innebærer blant annet at du ikke kan ta opp kan få avslag på boliglån.

  3. Blankolån: Et forbrukslån der man ikke stiller noen sikkerhet i pant. Renten er høyere enn når du låner noe mot en sikkerhet

  4. Effektiv rente: Den samlende kostnaden for en såkalt kreditt – dvs. renter pluss faktureringskostnader, etableringsgebyrer etc. Hvis du vurderer å ta opp et lån må du alltid se på den effektive renten ettersom den er høyere enn liste renten.

  5. Fordring: Hvis du skylder noen penger har den personen/foretaket en fordring på deg.

  6. Kreditt: Lån, avbetaling og utsettelse av betalinger er ulike former for kreditt. Kreditt innebærer at du handler i dag, men betaler senere.

  7. Kredittopplysninger: Økonomisk informasjon om en person eller et foretaks tidligere betalingshistorikk og betalingsevne.

  8. Kredittverdighet: En person eller et foretak sin kapasitet til å betale sin gjeld. Har man eksempelvis gjeld hos Kronofogden, betalingsanmerkninger og høye lån har man ingen eller lav kredittverdighet.

  9. Påminnelse: Dersom du har glemt å betale en regning får du ofte en påminnelse noen dager etter du skulle ha betalt. En del foretak sender også påminnelseshåndteringen direkte til inkassobyråene.

  10. Rentes rente: Har du penger i banken legges renten til i ditt innsatte beløp, og til sammen blir det et nytt beløp som danner grunnlaget for en ny renteberegning. Tilsvarende legges renten til i din gjeld og gir grunnlaget for en ny renteberegning dersom du har krav fra inkassobyrå eller namsmannen, eller om du låner penger og har et såkalt avdragsfritt lån.

Trenger du hjelp eller har du spørsmål? Ikke vær redd for å ta kontakt med oss.