10 ord du møter i en inkassoprosess

Hva betyr det egentlig? Her finner du en ordliste over økonomiske ord, som er greit å kjenne til hvis du har fått en henvendelse av oss.
Jenter studerer ordliste

 

  1. Akkord: En avtale mellom den person som skal betale og de eller den man skal betale til. Avtalen kan bety at gjelden minskes eller nedskrives.

  2. Betalingsanmerkning: En merknad som viser at du ikke har håndtert dine betalinger i tide. Anmerkninger registreres hos kredittopplysningsbyråene og innebærer blant annet at du ikke kan ta opp kan få avslag på boliglån.

  3. Blankolån: Et forbrukslån der man ikke stiller noen sikkerhet i pant. Renten er høyere enn når du låner noe mot en sikkerhet

  4. Effektiv rente: Den samlende kostnaden for en såkalt kreditt – dvs. renter pluss faktureringskostnader, etableringsgebyrer etc. Hvis du vurderer å ta opp et lån må du alltid se på den effektive renten ettersom den er høyere enn liste renten.

  5. Fordring: Hvis du skylder noen penger har den personen/foretaket en fordring på deg.

  6. Kreditt: Lån, avbetaling og utsettelse av betalinger er ulike former for kreditt. Kreditt innebærer at du handler i dag, men betaler senere.

  7. Kredittopplysninger: Økonomisk informasjon om en person eller et foretaks tidligere betalingshistorikk og betalingsevne.

  8. Kredittverdighet: En person eller et foretak sin kapasitet til å betale sin gjeld. Har man eksempelvis gjeld hos Kronofogden, betalingsanmerkninger og høye lån har man ingen eller lav kredittverdighet.

  9. Påminnelse: Dersom du har glemt å betale en regning får du ofte en påminnelse noen dager etter du skulle ha betalt. En del foretak sender også påminnelseshåndteringen direkte til inkassobyråene.

  10. Rentes rente: Har du penger i banken legges renten til i ditt innsatte beløp, og til sammen blir det et nytt beløp som danner grunnlaget for en ny renteberegning. Tilsvarende legges renten til i din gjeld og gir grunnlaget for en ny renteberegning dersom du har krav fra inkassobyrå eller namsmannen, eller om du låner penger og har et såkalt avdragsfritt lån.