Hva skjer i inkassoprosessen?

Har fakturaen din allerede forfalt? Her finner du mer informasjon om det som skjer i de ulike fasene av inkassoprosessen. Vær klar over at dette er en generell beskrivelse av prosessen og at det kan være unntak i hver enkelt sak.

Utenrettslig inkasso

Originalfaktura

Originalfaktura

Les mer
Originalfaktura

Når du har fått en faktura, må fristen for å betale ha utløpt før kreditor kan sende purring eller inkassovarsel.

Purring

Purring

Les mer
Purring

Noen kreditorer velger å sende deg en purring, men dette er ikke noe du har krav på. I noen saker er det Lindorff som sender purringen.

Inkassovarsel

Inkassovarsel

Les mer
Inkassovarsel

Før en sak kan registreres til inkasso, må kreditor sende deg inkassovarsel. I noen saker er det Lindorff som sender inkassovarselet. Varselet skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager.

Når betalingsfristen i inkassovarselet har utløpt, vil saken bli oversendt til inkasso.

Betalingsoppfordring

Betalingsoppfordring

Les mer
Betalingsoppfordring

Etter at saken er registrert til inkasso, skal Lindorff sende deg en betalingsoppfordring. Du får en 14 dagers frist til å betale kravet eller ta kontakt hvis du er uenig. Hvis du ikke klarer å betale innen fristen, er det viktig at du tar kontakt med oss for å komme frem til en løsning. Hører vi ikke fra deg, vil inkassoprosessen fortsette.

Varsel om rettslig inkasso

Varsel om rettslig inkasso

Les mer
Varsel om rettslig inkasso

I noen saker kan kravet oversendes direkte til namsmannen uten behandling i forliksrådet.

Da har du krav på et varsel med melding om rettslig pågang. Varselet skal ha en betalingsfrist på 14 dager.

Rettslig inkasso

Forliksklage

Forliksklage

Les mer
Forliksklage

Dersom kravet ikke blir betalt og vi ikke har mottatt noen henvendelse fra deg, kan det bli sendt en forliksklage. Den sendes til forliksrådet der du bor. Det samme gjelder dersom det er uenighet om kravet. Forliksrådet vil forsøke å komme frem til et forlik. Dersom dere ikke blir enige, kan forliksrådet avsi dom i saken. Hvis du betaler kravet, vil saken bli avsluttet hos forliksrådet.

Begjæring om utlegg

Begjæring om utlegg

Les mer
Begjæring om utlegg

Når kreditor har tvangsgrunnlag for kravet, så kan det sendes begjæring om utlegg. Den sendes til namsmannen der du bor. Namsmannen vil undersøke om du har lønn eller eiendeler som det kan tas pant i for å sikre kravet. Hvis du betaler kravet, vil saken bli avsluttet hos namsmannen.

Begjæring om tvangsdekning

Begjæring om tvangsdekning

Les mer
Begjæring om tvangsdekning

Når kreditor har pant og det ikke er inngått noen betalingsavtale med deg, kan det sendes begjæring om tvangssalg. Eiendelene som kreditor har pant i, kan da bli solgt for å dekke kravet. Hvis du betaler kravet, vil tvangssalget bli avsluttet.