Hva skjer i inkassoprosessen?

Hva skjer i inkassoprosessen?

Har fakturaen din allerede forfalt? Her finner du mer informasjon om det som skjer i de ulike fasene av inkassoprosessen. Vær klar over at dette er en generell beskrivelse av prosessen og at det kan være unntak i hver enkelt sak.

Utenrettslig inkasso

 • Originalfaktura
  Når du har fått en faktura, må fristen for å betale ha utløpt før kreditor kan sende purring eller inkassovarsel.
 • Purring
  Noen kreditorer velger å sende deg en purring, men dette er ikke noe du har krav på. I noen saker er det Lindorff som sender purringen.
 • Inkassovarsel
  Før en sak kan registreres til inkasso, må kreditor sende deg inkassovarsel. I noen saker er det Lindorff som sender inkassovarselet. Varselet skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Når betalingsfristen i inkassovarselet har utløpt, vil saken bli oversendt til inkasso.
 • Betalingsoppfordring
  Etter at saken er registrert til inkasso, skal Lindorff sende deg en betalingsoppfordring. Du får en 14 dagers frist til å betale kravet eller ta kontakt hvis du er uenig. Hvis du ikke klarer å betale innen fristen, er det viktig at du tar kontakt med oss for å komme frem til en løsning. Hører vi ikke fra deg, vil inkassoprosessen fortsette.
 • Varsel om rettslig inkasso
  I noen saker kan kravet oversendes direkte til namsmannen uten behandling i forliksrådet. Da har du krav på et varsel med melding om rettslig pågang. Varselet skal ha en betalingsfrist på 14 dager.

Les også: 5 ting du bør gjøre når du har fått et inkassokrav

Rettslig inkasso

 • Forliksklage
  Dersom kravet ikke blir betalt og vi ikke har mottatt noen henvendelse fra deg, kan det bli sendt en forliksklage. Den sendes til forliksrådet der du bor. Det samme gjelder dersom det er uenighet om kravet. Forliksrådet vil forsøke å komme frem til et forlik. Dersom dere ikke blir enige, kan forliksrådet avsi dom i saken. Hvis du betaler kravet, vil saken bli avsluttet hos forliksrådet.
 • Begjæring om utlegg
  Når kreditor har tvangsgrunnlag for kravet, så kan det sendes begjæring om utlegg. Den sendes til namsmannen der du bor. Namsmannen vil undersøke om du har lønn eller eiendeler som det kan tas pant i for å sikre kravet. Hvis du betaler kravet, vil saken bli avsluttet hos namsmannen.
 • Begjæring om tvangsdekning
  Når kreditor har pant og det ikke er inngått noen betalingsavtale med deg, kan det sendes begjæring om tvangssalg. Eiendelene som kreditor har pant i, kan da bli solgt for å dekke kravet. Hvis du betaler kravet, vil tvangssalget bli avsluttet.

Har du en inkassosak du trenger hjelp med?

Hør med oss - vi hjelper deg gjerne!