Dette er Lindorff

Vi bidrar til å løse inkassosaker på vegne av bedrifter og privatpersoner. En viktig del av vår kjernevirksomhet er å hjelpe folk til å gjøre opp, ved å finne gode løsninger på deres betalingsutfordringer.

Kort om Lindorff

Med over hundre års erfaring med å hjelpe folk med å finne løsning på deres betalingsutfordringer, har vi opparbeidet oss en lederposisjon som uavhengig ekspert innenfor inkasso og kreditthåndtering.

Vi leverer tjenester innen inkasso, fakturering, betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljekjøp.

Selskapet er opprinnelig norsk, og ble etablert av Eynar Lindorff i 1898. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum (Intrum Justitia AB).

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 8000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2017 hadde Intrum en proforma inntekt over 12 måneder på SEK 12,2 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm. For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.

Siv Hjellegjerde Martinsen er administrerende direktør i Lindorff

"Vi hjelper folk med å finne gode løsninger på deres betalings-
utfordringer, samtidig hjelper vi bedrifter å redusere risiko."

- Siv Hjellegjerde Martinsen, Administrerende direktør Lindorff Norge


Våre kjerneverdier

Det er viktig for oss at våre kjerneverdier gjenspeiles i den daglige driften. Sammen skal vi være med på å forme bransjens fremtid. Vi har fire kjerneverdier, disse danner grunnlaget for hvordan vi jobber:

Lindorffers
Profesjonalitet
Lindorffers
Kundefokus
Lindorffers
Resultatorientert
Lindorffers
Omtanke

Vi bidrar til å forme bransjens fremtid

Endringene i bransjen vår skjer raskere enn noensinne. Denne dynamikken bidrar også til å endre forventningene til hvordan vi skal kommuniser i digitale kanaler. Vi fokuserer på å tilpasse oss den nye virkeligheten gjennom big data, sosiale medier, robotteknologi samt sømløse og integrerte løsninger. 

Som den ledende uavhengige eksperten innenfor kreditthåndtering fokuserer vi på å utvikle løsninger som hjelper folk med å finne gode løsninger.

BRANSJEN VÅR STÅR OVERFOR KREVENDE ENDRINGER. DET ER VÅRT ANSVAR Å GÅ I FRONT OG UTVIKLE BEDRE LØSNINGER

Vi har som mål å være den ledende aktøren i alle våre markeder.Vi skal fremme nyskapning, og yte optimal service overfor våre kunder og deres kunde. Vi ser ingen hindringer, bare muligheter.

Se hvordan vi jobber

Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program

"Ambisjonen vår er at digitale løsninger skal være standarden. Vi jobber alltid for å kunne tilby enda bedre tjenester til oppdragsgiverne og kundene våre".

– Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program


Lindorffs tilnærming

Vi hjelper folk med å finne gode løsninger på deres betalingsutfordringer, og hjelper samtidig bedrifter å redusere risiko. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi håndterer deres utestående kreditt på en god måte slik at de får tilbake pengene. Lindorff har samtidig stort fokus på å ta vare på kundenes kunder. Vi følger strenge etiske standarder og jobber for å fremme nyskapning og effektivitet i bransjen.

For å sikre at de etiske retningslinjene overholdes i alle landene, har vi utviklet Lindorffs prinsipper for god forretningsskikk. Formålet med disse prinsippene er å fremme og støtte riktig atferd i den daglige driften.

Her kan du lese mer om Lindorffs prinsipper for god forretningsskikk (på engelsk).

/media/5634/lindorff-hq2017-8736_2400x1600.jpg

For å sikre at de etiske retningslinjene overholdes i alle landene der vi har virksomhet, har vi utviklet Lindorffs prinsipper for god forretningsskikk.


Lindorff Capital

Lindorff har kjøpt fordringsporteføljer siden 1992, og kan kjøpe fordringer både før og etter forfall. De fleste av våre kunder velger å selge fordringene etter at de er misligholdt eller vente til de er avskrevne, enten gjennom løpende salg eller som et engangssalg.

Se årsregnskap her