COVID-19 

Les mer om hvordan du kan kontakte oss her.

​Nyeste utgave: Lindorffanalysen 2 – 2018

Nå har nesten 18.000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Lindorff venter at dette antallet vil dobles frem mot 2030. Eldre som først får inkassovansker vil slite med å få orden på økonomien igjen.

Nå har nesten 18.000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Lindorff venter at dette antallet vil dobles frem mot 2030. Eldre som først får inkassovansker vil slite med å få orden på økonomien igjen.

Dette går frem av den nyeste utgaven av Lindorffanalysen.

I denne utgaven kan du også lese om at:

 • Forbrukslån øker kraftig blant unge voksne
 • Et høyere rentenivå fort kan skape utfordringer for norske husholdninger
 • Det er et gjeldsregister på vei, og forklaring av hvordan det virker
 • Norske bedrifter har fått bedre økonomi

Våre analyser viser at i overkant av 40.000 personer over 66 år vil ha en eller flere betalingsanmerkninger i år 2030. Fra dagens nivå på 17.706 vil det være snakk om mer enn en dobling.

 • -Årsakene til at så mange eldre sliter kan være mange. Det skjer mye for den enkelte etter fylte 66. Man starter pensjonisttilværelsen, helsen kan skrante, ektefeller faller fra, mange ønsker å flytte til en enklere tilværelse, og mange har drømmer de ønsker å få oppfylt når man plutselig har mye tid å ta av, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Når Lindorff går tydelig ut med at det kan komme en dobling i antall eldre, er det fordi det er alvorlig. Samtidig ønsker også vi å hjelpe de som får det vanskelig, og har derfor innledet et økonomisk og faglig samarbeid med Økonomitelefonen for pensjonister.

Størst blant de eldre

Aldersgruppen over 66 år er i dag den gruppen hvor andelen med alvorlig mislighold er minst, men veksten i denne gruppen er samtidig den kraftigste. På et år har antallet eldre med en eller flere betalingsanmerkninger økt med 7 prosent, mens det samlede tallet for alle aldersgrupper er 1 prosent. Dermed har er det de eldste skyldnerne som har stått for veksten i alvorlig mislighold det siste året.

Alvorlig å få vansker

Et grunnleggende poeng for eldre personer, er at dersom man først kommer i en negativ økonomisk spiral er det mer krevende å komme i balanse igjen enn når man er yngre. Utsiktene til økte inntekter er bedre desto yngre man er. For personer over 66 år er utsiktene til arv gjerne allerede historie, og mange er vant til å ha god økonomi.

 • -Det er alvorlig for den som rammes. Likevel finnes det muligheter til å skape god økonomi for seg selv i alderdommen. Det er litt med økonomi som det er med helse – man forsøker å tenke litt på det hver dag, slik at vi er best mulig rustet seinere i livet. Hver enkelt kan gjøre mye før vi blir pensjonister for å sikre god helse og et godt liv. Dette gjelder økonomien også, så det å planlegge for fremtiden og spare er en sikring for at du har økonomi til å leve godt med den gode helsen. Det er noe å strekke seg etter, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

FAKTABOKS:

Betalingsanmerkning versus inkassosak:

 • En betalingsanmerkning er en rettslig kjennelse, mens en inkassosak er en faktura som ikke er betalt etter purring
 • Det raskeste og beste er å forsøke å betale inkassosaken før den går videre i prosessen
 • Anmerkningene registreres hos kredittopplysningsbyråene og slettes når man gjør opp
 • Kan medføre avslag på søknad om bla. boliglån, kreditt og abonnementer, noe som betyr at handlingsrommet for din privatøkonomi kan bli betydelig begrenset
 • Hvis problemet har oppstått anbefaler vi å ta kontakt med leverandører og inkassoselskaper, og forklar saken
 • Ofte er kreditor positive til å finne en løsning, for eksempel i form av betalingsutsettelse, nedbetalingavtale eller mulighet for å returnere en vare
 • Betal de små kravene først, slik at du slipper å få gebyrer på dem