Ledergruppen

Anette  Willumsen , Administrerende direktør

Anette
Willumsen

Administrerende direktør

Ole Henrik   Andreassen, Direktør Operations/ Direktør Porteføljekjøp

Ole Henrik
Andreassen

Direktør Operations/ Direktør Porteføljekjøp

Benjamin   Asplund, Direktør Kunde & Salg

Benjamin
Asplund

Direktør Kunde & Salg

Rune   Steinberg, Direktør IT

Rune
Steinberg

Direktør IT

Stig Inge   Eikemo, Direktør Kommunikasjon og marked

Stig Inge
Eikemo

Direktør Kommunikasjon og marked

Arnhild   Sivertsen, Direktør HR

Arnhild
Sivertsen

Direktør HR

Stina   Koren, Direktør forretningsutvikling og digitalisering

Stina
Koren

Direktør forretningsutvikling og digitalisering