Ledergruppen

Anette  Willumsen , Administrerende direktør

Anette
Willumsen

Administrerende direktør

Ole Henrik   Andreassen, Direktør Operations/ Direktør Porteføljekjøp

Ole Henrik
Andreassen

Direktør Operations/ Direktør Porteføljekjøp

Christian Aandalen, Direktør Kunde & Salg

Christian
Aandalen

Direktør Kunde & Salg

Rune   Steinberg, Direktør IT

Rune
Steinberg

Direktør IT

Stig Inge   Eikemo, Direktør Kommunikasjon og marked

Stig Inge
Eikemo

Direktør Kommunikasjon og marked

Arnhild   Sivertsen, Direktør HR

Arnhild
Sivertsen

Direktør HR

Stina   Koren, Direktør forretningsutvikling og digitalisering (i permisjon)

Stina
Koren

Direktør forretningsutvikling og digitalisering (i permisjon)

Stig  Storm-Hansen, Økonomidirektør

Stig
Storm-Hansen

Økonomidirektør