Låneadministrasjon

Lindorff håndterer låneprosessen fra bevilgning til innfrielse


Lindorff administrerer boliglån og andre typer lån og nedbetalingsavtaler på vegne av långiver.
Vil du vite mer om Låneadministrasjon?
Send oss en e-post info.norge@lindorff.com eller ta kontakt på telefon +47 23 21 10 00.

Purre- og inkassosaker?
Betal og få oversikt over dine saker
Logg deg på Lindorff24.no
Har du en lånesak?
Klikk her for MinSide
Logg deg på minside

Lindorff har lang erfaring med administrering av lån, og håndterer i dag rundt 85 000 løpende lån- og nedbetalingsavtaler på vegne av rundt 500 långivere.  

Låneadministrasjon innebærer at Lindorff håndterer den praktiske delen av låneprosessen fra bevilgning til innfrielse. Tjenesten er utformet for aktører i offentlig og privat sektor som yter lån- og delbetalingstjenester. Den kan tilpasses hele eller deler av låneprosessen samt ulike typer lån og delbetalingsavtaler med og uten pantesikkerhet.

Lindorff kan også overta løpende utlånsporteføljer hvor det eventuelt ikke gis nye lån, og da tilby andre tjenester ved avvikling av utlånsporteføljer og delbetalingsavtaler.

Tjenestens innhold
Låneadministrasjon inkluderer flere ulike tjenester, hvor du kan velge hele eller deler av tjenesten:

> Etablering av nye lån:

 • Kredittvurdering og lånebevilgning
 • Etablering av sikkerhetsdokumenter
 • Låneutbetaling


> Oppfølging av løpende låneportefølje:

 • Innkreving av renter og avdrag, og oppfølging av purre- og misligholdsprosessen
 • Oppfølging og gjennomføring av rentereguleringer og andre vilkårsendringer
 • Inngående kundeservice (elektronisk og per telefon)
 • Generell oppfølging av løpende lån
 • Depotoppfølging, herunder endringer i pant, prioritetsrekkefølge, fysisk og elektronisk lagring av sikkerhetsdokumenter og lignende
 • Overføring til inkasso
 • Innfrielse og sletting av pantesikkerhet
 • Rapportering (webbasert regnskaps-, portefølje- og skatterapportering) eller andre integrasjonstjenester tilknyttet rapportering til kunder og myndigheter
 • Webtilgang til egen låneportefølje for kunde (långiver), og innsyn til eget lån for låntagerne via MinSide Lån og kreditt
 • Generell rådgivningstjenester tilknyttet alle tjenesteområder, både når det gjelder forbedring av prosess og rutine og fagrettet rådgivning.
Neste: Inkasso
Nyheter